Józef Chitruszko

Józef Chitruszko urodził się na terenie dzisiejszej Białorusi. Po wojnie osiadł w Wydminach.

Józef Chitruszko urodził się 19 października 1944 roku w Sobolanach w powiecie Grodzieńskim na Białorusi. Miał troje rodzeństwa. Matka zajmowała się dziećmi, a ojciec pracował w tartaku w Orłowie. Rodzina przeniosła się do Wydmin, gdy Józef miał zaledwie trzy miesiące.

Naukę w szkole podstawowej w Wydminach Józef Chitruszko rozpoczął w wieku 12 lat, w 1956 roku. Jego ojciec od 1946 do 1971 roku pracował jako kościelny. Swoją edukację Józef Chitruszko kontynuował w Ełku w szkole zawodowej, w której zdobył zawód tokarza. Następnie ukończył technikum w Giżycku, po którym rozpoczął studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie na Wydziale Zootechnicznym w systemie zaocznym.

Po powrocie w rodzinne strony podjął pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym, Kółkach Rolniczych, a także w PGR w Dudce. W 1975 r. ożenił się z Grażyną. W latach 1990–2002 był radnym gminy Wydminy. W 2004 roku w wieku 60 lat przeszedł na emeryturę.

Bohater filmu

Author

Józef Chitruszko

Józef Chitruszko urodził się 19 października 1944 roku w Sobolanach w powiecie Grodzieńskim na Białorusi. Miał troje rodzeństwa. Matka zajmowała się dziećmi, a ojciec pracował w tartaku w Orłowie.