Stanisław Niepsuj

Stanisław Niepsuj to uznany olsztyński chirurg. Kierował m.in. ośrodkiem zdrowia w Dywitach oraz Zespołem Onkologii i Chorób Płuc w Olszynie. Posłuchajcie jego historii.

Stanisław Niepsuj urodził się 20 lutego 1936 roku w Kocinie, w dawnym województwie kieleckim. W 1945 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Na Warmię i Mazury przyjechał w 1961 roku, za poznaną na uczelni narzeczoną.

Staż zawodowy rozpoczął na oddziale chirurgii Szpitala Miejskiego w Olsztynie. Jednocześnie kierował Ośrodkiem Zdrowia w Dywitach, gdzie zamieszkał na stałe. Stanisław Niepsuj dobrze pamięta moment otwarcia pierwszych oddziałów nowego szpitala w Olsztynie.

W 1991 roku Stanisław Niepsuj objął stanowisko dyrektora Zespołu Chorób Płuc i Onkologii w Olsztynie. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur” i „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.

Posłuchaj jego opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Bohater filmu

Author

Stanisław Niepsuj

Stanisław Niepsuj urodził się 20 lutego 1936 roku w Kocinie, w dawnym województwie kieleckim. W 1945 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Na Warmię i Mazury przyjechał w 1961 roku, za poznaną na uczelni narzeczoną.