Andrzej Rosłan

Andrzej Rosłan, zanim został dyrektorem Szpitala Pulmonologicznego w Olsztynie, pracował w wiejskich ośrodkach zdrowia. Posłuchajcie jego opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Andrzej Rosłan urodził się 7 września 1948 roku w Budach Stawiskich w województwie podlaskim. Po zdaniu matury, wybrał studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Staż podyplomowy ukończył w Szpitalu Powiatowym w Piszu. Następnie podjął pracę w ośrodku zdrowia w Perlejewie.

W 1973 roku przyjechał do Olsztyna, gdzie rozpoczął specjalizację w Szpitalu Miejskim w Olsztynie i pracę w ośrodku zdrowia w Jonkowie. Andrzej Rosłan pracował także w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Powołał w tej placówce m. in. oddział chemioterapii nowotworów płuc oraz uruchomił oddział rehabilitacji oddechowej.

Andrzej Rosłan specjalizował się głównie w leczeniu chorób płuc, prowadził także wykłady i szkolenia z medycyny praktycznej.

Posłuchaj jego opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Bohater filmu

Author

Andrzej Rosłan

Andrzej Rosłan urodził się 7 września 1948 roku w Budach Stawiskich w województwie podlaskim. Po zdaniu matury, wybrał studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku.