Mieczysław Pożarski

Mieczysław Pożarski przeżył zesłanie na Syberię, a następnie podróż przez Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenię, Persję, Indie i Afrykę, by ostateczne trafić do Olsztyna.

Mieczysław Pożarski urodził się w 1929 roku w Żytorudziu na Białorusi. Los rzucił go daleko od domu – po wybuchu II Wojny Światowej trafił na Syberię. Po amnestii, razem ze swoją kompanią przeszedł przez Persję aż trafił do polskiego obozu w Afryce.

Ostatecznie Mieczysław Pożarski osiedlił się w Olsztynie. Tu się ożenił i znalazł zatrudnienie w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie aż do emerytury pracował jako przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.

Bohater filmu

Author

Mieczysław Pożarski

Mieczysław Pożarski urodził się w 1929 roku w Żytorudziu na Białorusi. Los rzucił go daleko od domu – po wybuchu II Wojny Światowej trafił na Syberię.