Warmia i Mazury - Historie opowiedziane

Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur to projekt, którego celem jest utrwalenie zapisu żywych świadków historii, ocalenie ich wspomnień i przechowanie ich dla kolejnych pokoleń.

Zapamiętana historia, ta prawdziwa, bo widziana oczami jej uczestników i żywych świadków. Przechowywana w okruchach wspomnień, schowana w zakamarkach pamięci. Czasem opowiadana przy rodzinnym stole dzieciom i wnukom – ale...  Czy ci zdołają wszystko zapamiętać? Bezcenne skrawki ulotnych wrażeń – zapachów, świateł, koloru czyichś oczu – to coś, czego nie odda nawet najlepsze historyczne opracowanie. Chwile szczęścia, smutku i te najbardziej tragiczne, o których chciałoby się zapomnieć, a uwierają w pamięci, jak bolesna zadra. Mała i wielka historia widziana oczami żywych ludzi. Właśnie dla niej powstaje Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur. By ocalić to, co bezcenne – żywą pamięć o czasach minionych.

Ten projekt to próba zachowania historii, którą przecież pisze pamięć jej uczestników i naocznych świadków. Swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców Warmii i Mazur. Zapis audiowizualny rozmów przeprowadzany będzie przy pomocy nowoczesnych nośników danych. Żywe historie przetrwają po to, by utrwalić czas, twarze, emocje, słowa – wszystko, co ludzie niosą przez życie w pamięci.

Bohater filmu

Author

Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur

Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur