Henryk Truskowski

Henryk Truskowki podczas II Wojny Światowej był świadkiem dramatycznych wydarzeń w rodzinnej wsi. Posłuchajcie jego opowieści.

Henryk Truskowski urodził się w 1931 roku we wsi Duburajcie na Litwie. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w jego życiu ogromną traumę. Pan Henryk był m.in. świadkiem rozstrzelania 5 tysięcy Żydów nieopodal rodzinnej miejscowości i dobrze zapamiętał, jakie wrażenie zrobił na nim ten widok.

Krótko po wojnie rodzina pana Henryka została deportowana na Syberię, do kołchozu nieopodal miasteczka Nokuty. Czekała ich tam ciężka praca oraz bardzo trudne warunki życia.

Truskowscy wrócili do Polski w 1958 roku i osiedlili się w Drawsku Pomorskim. Niedługo potem rodzina przeniosła się do krewnych do Olsztyna.

Bohater filmu

Author

Henryk Truskowski

Henryk Truskowski urodził się w 1931 roku we wsi Duburajcie na Litwie. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w jego życiu ogromną traumę.