Eugenia Kwiatkowska

Eugenia Chalecka przyjechała do Olsztyna z Wilna. Dobrze pamięta obraz powojennego, opuszczonego miasta. Posłuchajcie jej historii.

Eugenia Kwiatkowska - Chalecka urodziła się w 1931 roku w Lidzie na terenie Białorusi. Po wybuchu wojny, ojciec został aresztowany przez NKWD, a małej Eugenii i jej matce groziła wywózka na Syberię. Po drugim wejściu Rosjan w 1944 roku, ich dom został zbombardowany, a rodzina była zmuszona uciekać do Wilna.

 

Rok później, w ramach repatriacji, rodzina wyjechała do Olsztyna. Pierwsze dni pobytu upłynęły na poszukiwaniu odpowiedniego mieszkania. Eugenia Chalecka dobrze pamięta obraz wyludnionego, powojennego miasta. Jedynym miejscem w Olsztynie, gdzie spotykało się ludzi i kupowało żywność, były okolice Ratusza.

 

Eugenia Chalecka skończyła szkołę handlową w Olsztynie i podjęła pracę w zakładach energetycznych. Pracowała też w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej i w wojsku, skąd odeszła na emeryturę w wieku 50 lat.

Bohater filmu

Author

Eugenia Kwiatkowska

Eugenia Kwiatkowska - Chalecka urodziła się w 1931 roku w Lidzie na terenie Białorusi. Skończyła szkołę handlową w Olsztynie i podjęła pracę w zakładach energetycznych. Pracowała też w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej i w wojsku