Wiesław Czermak-Nowina

Wiesław Czermak-Nowina to dziecko wojny. Urodził się we Lwowie w 1939 roku. Swoje dorosłe życie związał z Warmią i Mazurami.

Wiesław Czermak-Nowina urodził się 2 stycznia 1939 roku we Lwowie jako syn Jana i Zofii z domu Nowina. Rodzice byli nauczycielami. Jego ojciec na początku został zmobilizowany, walczył w Kampanii Wrześniowej. Trafił do niewoli, na szczęście wraz z kolegą dał radę uciec podczas oczekiwania na transport do obozu. Ojciec pana Wiesława pieszo pokonał niemal 600 km i wrócił do Lwowa. Potem z rodziną przeniósł się na Wołyń, gdzie wszyscy byli świadkami wejścia wojsk niemieckich.

W 1945 roku, w wyniku repatriacji, Wiesław Czermak-Nowina wraz z rodziną trafił na Rzeszowszczyznę. W 1956 roku przyjechał do Olsztyna i rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim. Rok później zaczął studiować na Uniwersytecie Wrocławskim., a w 1961 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Rolniczej w Kortowie. Pracę tę przerwała służba wojskowa. Po powrocie z wojska zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim, gdzie od roku 1971 aż do emerytury w roku 2002 pracował w Liceum Ekonomicznym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica.

Bohater filmu

Author

Wiesław Czermak-Nowina

Wiesław Czermak-Nowina urodził się 2 stycznia 1939 roku we Lwowie jako syn Jana i Zofii z domu Nowina. Rodzice byli nauczycielami. W 1945 roku, w wyniku repatriacji, Wiesław Czermak-Nowina wraz z rodziną trafił na Rzeszowszczyznę.