Alicja Tuńska

Alicja Tuńska przeżyła dręczenie Polaków na Wołyniu i wywózki Żydów do getta. Posłuchaj jej opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Alicja Tuńska z domu Warzelska urodziła się 8 czerwca 1924 roku w Latyczowie. Wychowywała ją głównie babcia, ponieważ matka po śmierci brata nie była w stanie się nią opiekować. W 1940 roku Alicja Tuńska rozpoczęła naukę w szkole w Krzemieńcu na kierunku filologia białoruska. Już rok później podjęła pracę jako nauczyciel. Wybuch wojny i zamknięcie szkół rozpoczęły jej tułaczkę. Trafiła na Wołyń, później do Łucka, gdzie widziała prześladowanie Żydów, wywózki do getta i rozstrzeliwanie ich na ulicach.

Alicja Tuńska przeżyła wojnę. Po przyjeździe na Ziemie Odzyskane zamieszkała w Pasłęku, potem we Fromborku, Kętrzynie i Olsztynie. Przez cały okres swojego dorosłego życia związana była ze szkolnictwem, nauczając języka rosyjskiego. Miała troje dzieci, dwie córki i syna, który zginął w dzieciństwie w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Bohater filmu

Author

Alicja Tuńska

Alicja Tuńska przeżyła dręczenie Polaków na Wołyniu i wywózki Żydów do getta. Posłuchaj jej opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.