Alina Urbanowska

Alina Urbanowska pochodzi z Mazowsza. W czasie wojny została wywieziona z rodzinnej miejscowości. Po wojnie została na Mazurach.

Alina Urbanowska urodziła się w 1927 roku w Perzanowie na Mazowszu. 7 lat później rozpoczęła naukę w miejscowej szkole podstawowej. Dobrze pamięta beztroskie zabawy z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy.

Gdy wybuchła wojna, Alina Urbanowska z rodziną została zabrana do pracy do Niemiec. Po 1945 roku zamieszkała z rodziną w miejscowości Ostrowite w gminie Dąbrówno. Bardzo polubiła spotkania w lokalnym kole gospodyń wiejskich, a w roku 1946 wyszła za mąż. Jej mąż pracował przy kopaniu studzien, ona zajmowała się gospodarstwem. Wolny czas spędzali na zabawach w miejscowej świetlicy.

Pani Alina doczekała się dwójki dzieci. Przeszła na emeryturę w 1985 roku. Do dziś mieszka w Ostrowitym. Zobacz, co sama mówi o swoim życiu.

Bohater filmu

Author

Alina Urbanowska

Alina Urbanowska urodziła się w 1927 roku w Perzanowie na Mazowszu. 7 lat później rozpoczęła naukę w miejscowej szkole podstawowej. Dobrze pamięta beztroskie zabawy z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy