Edward Kalisz

Edward Kalisz pochodzi spod Lwowa. Jego rodzina uniknęła śmierci z rąk UPA. Posłuchajcie jego historii.

Edward Kalisz urodził się 5 stycznia 1944 roku w Glinianach koło Lwowa. Jego ojciec, Stanisław, pracował na poczcie i prowadził niewielkie gospodarstwo rolne. Matka, Janina, zajmowała się domem i ogrodem. W maju 1944 roku rodzina Edwarda dostała nakaz wyjazdu z rodzinnego domu pod groźbą śmierci z rąk UPA.

Po przekroczeniu granicy rodzina Edwarda Kalisza zamieszkała w Jarosławiu, u krewnych ojca. Z dzieciństwa Edward Kalisz pamięta między innymi Boże Narodzenie. W 1947 roku Kaliszowie przenieśli się do Bartoszyc. Tworzyli tam polską szkołę.

Ojciec Edwarda Kalisza do emerytury uczył w szkole w Bartoszycach. Edward Kalisz do dziś mieszka w Bartoszycach. Jest na emeryturze. Pisuje do lokalnej gazety.

Bohater filmu

Author

Edward Kalisz

Edward Kalisz pochodzi spod Lwowa. Jego rodzina uniknęła śmierci z rąk UPA. Posłuchajcie jego historii.