Weronika Kurmin

Weronika Kurmin urodziła się i wychowała w Wilnie. Po II Repatriacji swoje życie związała z Olsztynem.

Weronika Kurmin urodziła się 4 lutego 1934 roku w Wilnie. Jej ojciec był z zawodu strażakiem, a matka pracowała w sądzie. Ma brata i dwie siostry. Dzieciństwo spędziła w rodzinnym majątku przy ul. Majowej w Wilnie. W 1949 roku była świadkiem aresztowania ojca, Stanisława Wojnicza, przez Rosjan i jego wywózki do łagrów w Związku Radzieckim. Ojciec wrócił z niewoli po czterech latach, w 1953 roku.

Weronika Kurmin uczyła się w najstarszej polskiej szkole w Wilnie, legendarnej „Piątce” na Antokolu. Po szkole podjęła studia historyczne w Instytucie Nauczycielskim w Nowej Wilejce. W 1956 roku wyszła za mąż za Czesława Kurmina. Rok później, podczas II Repatriacji, wraz z rodziną wyjechała na Ziemie Odzyskane.

Weronika Kurmin z mężem osiedliła się w Olsztynie, a jej rodzice w Gdyni. W stolicy Warmii i Mazur pracowała w szkolnictwie. 30 lat uczyła rosyjskiego w Szkole Podstawowej nr 15.

Weronika Kurmin jest popularyzatorką kultury kresowej i autorką  drukowanych w „Gazecie Olsztyńskiej” przepisów na wigilię po wileńsku. Urodziła dwójkę dzieci. Ma też troje wnucząt. Córka – Małgorzata Kurmin – jest aktorką i śpiewaczką.

Bohater filmu

Author

Weronika Kurmin

Weronika Kurmin urodziła się i wychowała w Wilnie. Po II Repatriacji swoje życie związała z Olsztynem. Posłuchajcie jej historii.