Leonard Januszko

Leonard Januszko pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie. Dobrze pamięta, w jakich warunkach odbywały się operacje w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Historia Leonarda Januszko rozpoczyna się w 20 lipca 1938 roku. Przyszedł na świat w Szołtanach jako syn Franciszka i Moniki. Po wojnie rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej i postanowiła wyjechała na Ziemie Odzyskane. Dobrze zapamiętał domy, których mieszkańcy uciekli, zostawiając cały swój dobytek.

Po przyjeździe na Ziemie Odzyskane, Leonard Januszko rozpoczął  edukację w szkole podstawowej w Puńsku. Dobrze pamięta nastroje, jakie panowały między mieszkańcami różnych narodowości.

Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Pracował w Szpitalu Powiatowym w Morągu, a następnie  w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie. Od 1992 roku aż do emerytury był ordynatorem oddziału rehabilitacyjnego tego szpitala. Za wieloletnią pracę lekarską Leonard Januszko został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Posłuchaj jego opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Bohater filmu

Author

Leonard Januszko

Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Pracował w Szpitalu Powiatowym w Morągu, a następnie w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie. Od 1992 roku aż do emerytury był ordynatorem oddziału rehabilitacyjnego tego szpitala.