Józef Mazur

Józef Mazur urodził się pod koniec wojny. Stracił rodzinny majątek i przeniósł się na Warmię i Mazury. Dorosłe życie związał z Lidzbarkiem Warmińskim i Bartoszycami.

Józef Mazur urodził się 14 stycznia 1944 roku we wsi Chotel Czerwony w powiecie buskim. Ojciec był ziemianinem, matka pochodziła z rodziny szlacheckiej. W czasie wojennej grabieży rodzina straciła dom wybudowany na ziemi dziadka. Zniszczyła go „banda Moczara”.

W 1946 roku rodzina zamieszkała w Kiwitach. Pojawiła się kolejna trójka dzieci. Józef Mazur pomagał ojcu na roli. Podczas pracy doznał urazu ręki, którego leczenia podjęła się miejscowa znachorka.

Józef zaczął naukę w szkole podstawowej w Kiwitach, którą ukończył w 1957 roku. Naukę religii odbywał w Stoczku Klasztornym. Pamięta dzień, kiedy – 12 października 1953 roku – przywieziono tu z Rywałdu więzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Józef Mazur kontynuował naukę w Technikum Rolniczo-Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim. Później wyjechał do Wrocławia, gdzie uczył się w Technikum Elektronicznym i pracował we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. Po jakimś czasie został przeniesiony do pracy we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych, gdzie objął funkcję kierowniczą.

Po ukończeniu technikum rozpoczął studia wieczorowe na Politechnice Wrocławskiej, które przerwał na drugim roku i odbył służbę wojskową. Później pracował w Zakładzie Energetycznym, a następnie objął funkcję kierowniczą w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Lidzbarku Warmińskim. Jego kolejnym stanowiskiem był starszy inspektor nadzoru w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa ELTOR. W latach 70. założył własną firmę i w jej ramach prowadził elektryfikację w Bartoszycach i okolicznych miejscowościach.

Bohater filmu

Author

Józef Mazur

Józef Mazur urodził się 14 stycznia 1944 roku we wsi Chotel Czerwony w powiecie buskim. Ojciec był ziemianinem, matka pochodziła z rodziny szlacheckiej.