Kroniki z Warmii i Mazur – Olsztyn zapamiętany

Olsztyn lat 50. i 60. XX wieku we wspomnieniach jego Zofii Barankiewicz, fotografki.

Zofia Barankiewicz – fotografka z wykształcenia i zamiłowania, dokumentalistka życia Olsztyna. Jej fotografia czyni nieśmiertelnymi dusze ludzi, którzy odeszli i miasto, które pokochała – Olsztyn.

Bohater filmu

Author

Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur

Materiał dla projektu „Kroniki Warmii i Mazur”.