Jan Rutkowski

Jan Rutkowski urodził się na Wołyniu. Był świadkiem rzezi, w której zginęły tysiące Polaków.

Jan Rutkowski urodził się 24 kwietnia 1927 roku w Kolonii Dołhy, niedaleko miasta powiatowego Sarny na Wołyniu, jako syn Anastazji z domu Paszkowskiej i Stanisława Rutkowskiego. Był świadkiem wybuchu II Wojny Światowej i wkroczenia wojsk sowieckich do Sarn. Szczególnie zapamiętał ich wejście do szkoły.

Okupację sowiecką i niemiecką Jan Rutkowski przeżył w Dołhach i pobliskich Sarnach. Przed wojną był ministrantem i harcerzem, w czasie wojny – żołnierzem AK i samoobrony. Był świadkiem krwawej niedzieli na Wołyniu 11 lipca 1943 roku, kiedy zginęło 10 tysięcy Polaków.

Dołhy zostały zniszczone 11 listopada przez UPA. Rodzina Rutkowskich musiała uciekać. W 1945 roku Jan Rutkowski z rodziną wyjechał na Ziemie Odzyskane i dotarł do Olsztyna. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach w Biskupcu, Gdańsku oraz Olsztynie. Należał do „Solidarności”. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę w 1933 roku założył Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia.

Bohater filmu

Author

Jan Rutkowski

Jan Rutkowski urodził się 24 kwietnia 1927 roku w Kolonii Dołhy, niedaleko miasta powiatowego Sarny na Wołyniu, jako syn Anastazji z domu Paszkowskiej i Stanisława Rutkowskiego. Był świadkiem wybuchu II Wojny Światowej i wkroczenia wojsk sowieckich do Sarn.