Danuta Karwacka

Danuta Karwacka wychowywała się w kołchozie na terenie Białorusi. Bardzo trudne warunki zmusiły rodzinę do wyjazdu do Polski. Posłuchajcie jej historii.

Danuta Karwacka urodziła się 1 stycznia 1945 roku. Wychowywała się w licznej rodzinie mieszkającej w kołchozie na terenie Białorusi. Dobrze zapamiętała, jak trudno było tam przygotować nawet najprostsze posiłki.

W wyniku represji rodzina wyjechała do Polski, podczas ostatniej repatriacji w 1958 roku. Jechali w ciemno, nie mając nic i nie wiedząc, gdzie dokładnie trafią.

Rodzina przyjechała najpierw do punktu repatriacyjnego w Giżycku, by później wyjechać do Bartoszyc i osiedlić się w pobliskiej wsi. Zapamiętała fatalny stan domu, w którym się osiedlili, ale i wielką pomoc, jaką jej rodzina otrzymała od sąsiadów.

Danuta Karwacka rozpoczęła naukę w Zespole Szkół Odzieżowych w Bartoszycach. Później znalazła pracę w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego. W 2000 roku przeszła na emeryturę.

Bohater filmu

Author

Danuta Karwacka

Danuta Karwacka urodziła się 1 stycznia 1945 roku. Wychowywała się w licznej rodzinie mieszkającej w kołchozie na terenie Białorusi.