Kazimierz Bogucki

Kazimierz Bogucki przeżył ucieczkę przed bolszewikami, późniejsze aresztowanie i zsyłkę na Syberię. Posłuchajcie opowieści bohatera Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Kazimierz Bogucki urodził się w 1919 na Podolu. Miał pięcioro rodzeństwa. W czasach rewolucji październikowej rodzina uciekła przed bolszewikami do Warszawy, jednak i tam nie znalazła dobrych warunków do życia. Kazimierz Bogucki jako młody harcerz brał czynny udział w obchodach trzeciomajowych. Dobrze zapamiętał okolicznościowe wystąpienia z tej okazji.

 

W poszukiwaniu lepszego życia rodzina wyjechała na Wołyń i zamieszkała we wsi Klewań. Pan Kazimierz do dziś wspomina tragiczne wydarzenia na Ukrainie w 1942 roku. W obliczu zagrożenia ze strony UPA rodzina musiała uciekać na zachód. Bracia pana Kazimierza trafili do Warszawy, on sam przedostał się do Kraśnika, gdzie wstąpił do Armii Krajowej. Niedługo potem został aresztowany i zesłany na Syberię. Trafił do obozu w Borowiczach. Wywózka w głąb Związku Radzieckiego okazała się niekończącą się walkę o przetrwanie.

 

Po wojnie pan Kazimierz odzyskał wolność. Wrócił do Polski i za namową wujka zamieszkał w Olsztynie. Tu założył rodzinę i aż do emerytury pracował w budownictwie.

Bohater filmu

Author

Kazimierz Bogucki

Kazimierz Bogucki urodził się w 1919 na Podolu. Miał pięcioro rodzeństwa. Przeżył ucieczkę przed bolszewikami, późniejsze aresztowanie i zsyłkę na Syberię.