Zofia Adamczuk

Zofia Adamczuk przyjechała na Warmię z Lubelszczyzny. Jak wspomina pierwsze chwile na tych terenach?

Zofia Adamczuk urodziła się 12 marca 1947 roku w Ciotuszy Starej w województwie lubelskim. Ojciec prowadził gospodarstwo, matka zajmowała się domem i wprowadziła drobny handel na rynku w Krasnobrodzie.

W 1968 roku Zofia Adamczuk wyszła za mąż i już razem z mężem wyjechała na Warmię. Zamieszkali we wsi Wiatrak w okolicach Bartoszyc. Zapamiętała różnice w wyglądzie domów – widziała także zmiany, jakie w kolejnych latach następowały na tych ziemiach. Pani Zofia i jej mąż prowadzili gospodarstwo przez 30 lat. Po przejściu na emeryturę pozostali w rodzinnej miejscowości.

Bohater filmu

Author

Zofia Adamczuk

Zofia Adamczuk urodziła się 12 marca 1947 roku w Ciotuszy Starej w województwie lubelskim. Ojciec prowadził gospodarstwo, matka zajmowała się domem i wprowadziła drobny handel na rynku w Krasnobrodzie.