Eugenia Palmowska

Eugenia Palmowska przez 40 lat była sołtysem we wsi Klebark Mały. Posłuchajcie jej historii, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Eugenia Palmowska urodziła się 14 października 1943 roku w Jowiczach w powiecie brzeskim.  Po zmianie granic w 1945 roku cała rodzina przeniosła się na ziemie odzyskane – do Klebarka Małego. 

Eugenia Palmowska zapamiętała, jak zajmowano gospodarstwa pozostawione przez dawnych mieszkańców, którzy wyjechali do Niemiec. Wyszła za mąż za Warmiaka, co – jak wspomina – stanowiło w latach 60. XX wieku lokalną sensację. Przez 40 lat pełniła funkcję sołtysa w Klebarku Małym. Do 2005 roku pracowała w Urzędzie Stanu Cywilnego w Purdzie.

Bohater filmu

Author

Eugenia Palmowska

Eugenia Palmowska urodziła się 14 października 1943 roku w Jowiczach w powiecie brzeskim. Po zmianie granic w 1945 roku cała rodzina przeniosła się na ziemie odzyskane – do Klebarka Małego.