Halina Siwicka

Halina Siwicka wojnę i okupację przeżyła w Wilnie. Dramatyczna sytuacja mieszkańców miasta zmusiła rodzinę do wyjazdu do Polski. Posłuchajcie opowieści bohaterki Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Halina Siwicka urodziła się w 1927 roku w Horodziłowie na Białorusi. Ojciec był bankowcem, matka zajmowała się domem. W rodzinie nie brakowało miłości, dlatego Pani Halina bardzo miło wspomina swoje dzieciństwo. Szczęśliwe czasy przerwał wybuch II Wojny Światowej. 

Rodzina w czasie wojny mieszkała w Wilnie. Jego mieszkańcy starali się żyć normalnie, z każdym kolejnym wojennym rokiem sytuacja stawała się jednak coraz bardziej dramatyczna. Rodzice Pani Haliny podjęli decyzję o wyjeździe. Pełni nadziei, wyruszyli do Polski, do Olsztyna.

Halina Siwicka kontynuowała naukę w liceum. Później przez wiele lat pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Olsztynie.

Bohater filmu

Author

Halina Siwicka

Halina Siwicka urodziła się w 1927 roku w Horodziłowie na Białorusi. Ojciec był bankowcem, matka zajmowała się domem. W rodzinie nie brakowało miłości, dlatego Pani Halina bardzo miło wspomina swoje dzieciństwo.