Antoni Dutkiewicz

Antoni Dutkiewicz brał czynny udział w rozwoju olsztyńskiej chirurgii. Posłuchajcie jego opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Antoni Dutkiewicz – lekarz, doktor habilitowany nauk medycznych. Urodził się w 1937 roku w Walukiszkach w województwie wileńskim.

W 1955 roku rozpoczął studia medyczne w Witebsku, a kontynuował i ukończył na Wydziale Medycznym Akademii Medycznej w Szczecinie.
Staż podyplomowy odbył na oddziale chirurgicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie, gdzie następnie zajmował stanowiska asystenta, zastępcy ordynatora i ordynatora. Antoni Dutkiewicz specjalizował się w chirurgii ogólnej i jako jeden z pierwszych lekarzy w Olsztynie operował metodą laparoskopową.

Za swoją działalność zawodową został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, a także Srebrną Odznaką Związkowa za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia.

Posłuchajcie jego opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Bohater filmu

Author

Antoni Dutkiewicz

Antoni Dutkiewicz – lekarz, doktor habilitowany nauk medycznych. Urodził się w 1937 roku w Walukiszkach w województwie wileńskim.