Jerzy Waluga

Jerzy Waluga urodził się w Warszawie. Przeżył wojnę, bombardowania i ostrzały. Podczas okupacji był członkiem Szarych Szeregów. Dorosłe życie związał z pracą naukową w Olsztynie.

Jerzy Waluga urodził się 13 kwietnia 1930 roku w Warszawie. Matka była Warszawianką, ojciec urodził się w Libawie na Łotwie. Najmłodsze lata Jerzy spędził w Zawierciu, gdzie ojciec pracował jako adwokat a matka organizowała szkołę muzyczną.

Po wybuchu wojny rodzina przeniosła się do Krakowa gdzie Jerzy Walugę rozpoczął naukę w szkole, później uczęszczał na tajne komplety, był także członkiem Szarych Szeregów.

Podczas okupacji ojciec Jerzego Walugi trafił do Mauthausen gdzie zginął. Jerzy Waluga po wojnie kontynuował naukę w Liceum Robackim w Krakowie a po jego ukończeniu w 1950 r. wrócił do Warszawy. Tam podjął pracę na stanowisku instruktora w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego.

W 1961 roku zdobył tytuł magistra po ukończeniu studiów na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Pracował w Instytucie Rybactwa Śródlądowego i w Zakładzie Upowszechniania Postępu Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Prowadził m.in. redakcję Roczników Nauk Rolniczych serii rybactwo. W 1977 roku awansował na stanowisko kierownika zakładu. W 1995 roku przeszedł na emeryturę. Pasjonuje się historią i fotografią. Do dziś mieszka w Olsztynie.

Bohater filmu

Author

Jerzy Waluga

Jerzy Waluga urodził się 13 kwietnia 1930 roku w Warszawie. Matka była Warszawianką, ojciec urodził się w Libawie na Łotwie. Najmłodsze lata Jerzy spędził w Zawierciu, gdzie ojciec pracował jako adwokat a matka organizowała szkołę muzyczną.