Krzysztof Reda

Życie związało Krzysztofa Redę z Ostródą, Zybułtowem i Dąbrównem. Warmia i Mazury były terenem o dużej różnorodności etnicznej i wyznaniowej, o czym nasz bohater wspomina w nagraniu przygotowanym na potrzeby Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Krzysztof Reda urodził się 16 grudnia 1955 roku w Ostródzie. Ma jednego brata. Jego rodzice od 1948 roku mieszkali w Zybułtowie. Jego mama pochodziła z Warszawy i pracowała w PGR jako księgowa. Tata natomiast tworzył szkolnictwo na Ziemiach Odzyskanych.

W szkołach na Ziemiach Odzyskanych w tym czasie brakowało wszystkiego. Pierwsze lata życia Krzysztof Reda spędził w towarzystwie przedstawicieli wielu narodowości i kultur.

Krzysztof Reda ukończył szkołę średnią w Ostródzie. W 1974 roku odbył służbę wojskową w Wojskach Obrony Pogranicza i został oddelegowany do Komendy Stołecznej Policji, gdzie pracował do 1979 roku. Później służył w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, na posterunku w Dąbrównie, a po reorganizacji – w Komendzie Powiatowej w Ostródzie.

Z powodu złego stanu zdrowia Krzysztof Reda musiał przejść na rentę . Ożenił się, ma pięcioro dzieci. Mieszka w Dąbrównie.

Bohater filmu

Author

Krzysztof Reda

Krzysztof Reda urodził się 16 grudnia 1955 roku w Ostródzie. Ma jednego brata. Jego rodzice od 1948 roku mieszkali w Zybułtowie. Jego mama pochodziła z Warszawy i pracowała w PGR jako księgowa. Tata natomiast tworzył szkolnictwo na Ziemiach Odzyskanych.