Henryk Tumasz

Henryk Tumasz przeżył II Wojnę Światową i okupację, podczas której jego rodzice poznali Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. Posłuchaj jego wspomnień, zachowanych w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Henryk Tumasz urodził się 14 lutego 1941 roku w Malinówce w gminie Ełk, jako syn Heleny i Franciszka Tumasz. Wojna zastał Henryka w rodzinnej wsi. Jego ojca zmobilizowano z rezerwy 25 sierpnia 1939 roku. Później trafił do niewoli rosyjskiej, ale udało mu się uciec z transportu w głąb Rosji. W trakcie okupacji rodzice Henryka udzielili schronienia dowódcy 5. Brygady Wileńskiej AK – Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. „Łupaszko”.

W 1947 roku wraz z rodziną Henryk Tumasz trafił do Braniewa. Tam ukończył szkołę podstawową. Jest też absolwentem technikum budowlanego w Mińsku Mazowieckim i studiów na Wydziale Budownictwa Politechniki Warszawskiej.

W Olsztynie pracował w Domu Handlowym Jakub, w biurze projektów, Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze i w OZOS-ie. Zaocznie ukończył prawo, a następnie aplikację radcowską. Ma dwóch synów.

Bohater filmu

Author

Henryk Tumasz

Henryk Tumasz przeżył II Wojnę Światową i okupację, podczas której jego rodzice poznali Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”.