Walerian Kiezik

Walerian Kiezik przeżył II wojnę światową i okupację, które mocno utkwiły mu w pamięci. Swoje dorosłe i zawodowe życie związał z Bartoszycami. Pasjonuje się fizyką i fotografią.

Walerian Kiezik urodził się 13 czerwca 1935 roku we wsi Popieliszki na Wileńszczyźnie. Ojciec był kolejarzem a matka zajmowała się domem. Miał starszego brata. Rodzina posiadała własne gospodarstwo.

Pierwsze lata spędził na zabawach dzieciństwa na Brasławszczyźnie. Tam podczas okupacji sowieckiej zaczął pobierać naukę w szkole podstawowej.

W czerwcu 1946 roku Walerian wraz z rodziną wyjechał do Bartoszyc. Tuż przed wyjazdem miał pierwszy kontakt z fotografią co miało znaczny wpływ na jego dalsze życie. Po przyjeździe do Bartoszyc osiedlił się z rodziną w zajętym przez nich gospodarstwie we wsi Długa. Tam wraz z bratem w prowizorycznych warunkach rozwijał swoją pasję fotografii.

Po krótkim czasie Walerian rozpoczął naukę w szóstej klasie szkoły podstawowej w Sępopolu. Następnie uczył się w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Bartoszycach i Liceum Pedagogicznym w Lidzbarku Warmińskim. Po skończeniu szkolnictwa rozpoczął pracę jako nauczyciel fizyki w szkole podstawowej w Liskach w 1952, później pracował w Szkole nr 1 w Bartoszycach. Był także nauczycielem w Zespole Szkół Mechanicznych w Bartoszycach. Przy działalności w oświacie, rozwijał także swoją pasję fotograficzną. W 1962 roku założył Bartoszyckie Towarzystwo Fotograficzne.

Bohater filmu

Author

Walerian Kiezik

Walerian Kiezik przeżył II wojnę światową i okupację, które mocno utkwiły mu w pamięci. Swoje dorosłe i zawodowe życie związał z Bartoszycami. Pasjonuje się fizyką i fotografią.