Halina Sztuba

Halina Sztuba przeżyła wojnę i okupację. W rodzinnej wsi widziała obóz dla rosyjskich jeńców. Po wojnie osiedliła się na Ziemiach Odzyskanych.

Halina Sztuba urodziła się 22 kwietnia 1934 roku we wsi Lipniki, dawniej Dąbrówka, w powiecie ostrowskim na Mazowszu. Miała dwie siostry i czterech braci. Wojna zastała ją w rodzinnej wsi. W okresie okupacji niemieckiej rodzina Haliny pozostawała w Lipnikach, gdzie przy granicy ich gospodarstwa utworzono obóz dla rosyjskich jeńców.

W 1944 roku ojciec Haliny został zabrany przez Niemców do kopania okopów. Po wejściu Rosjan, grupa żołnierzy Armii czerwonej stacjonowała w jej domu. W1945 roku rodzina Haliny Sztuby postanowiła wyjechać na ziemie odzyskane. Osiedlili się w Brzeźnie Mazurskim.

W Brzeźnie Mazurskim Halina Sztuba skończyła szkołę podstawową a później szkołę rolniczą. Wyszła za mąż i urodziła sześcioro dzieci. Dwoje z nich zginęło. Do dziś mieszka w Brzeźnie Mazurskim.

Bohater filmu

Author

Halina Sztuba

Halina Sztuba urodziła się 22 kwietnia 1934 roku we wsi Lipniki, dawniej Dąbrówka, w powiecie ostrowskim na Mazowszu. Miała dwie siostry i czterech braci.