Czesław Wojniusz

Czesław Wojniusz urodził się w Wilnie, a po II Wojnie Światowej zamieszkał w Olsztynie. Przez wiele lat pracował w olsztyńskim zakładzie opon samochodowych „Stomil”. Posłuchaj jego opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Historia Czesława Wojniusza rozpoczyna się 31 stycznia 1930 roku. Przyszedł na świat w Wilnie, w rodzinie Michaliny Kalinowskiej i Bronisława Wojniusza. Po wybuchu II Wojny Światowej potajemnie uczył się na tajnych kompletach gimnazjalnych . Do dziś ma przed oczami wydarzenia z okresu okupacji.

Czesław Wojniusz wraz z matką byli zmuszeni uciekać przed ofensywą radziecką w 1944 r. Udali się do Prus Wschodnich, zamieszkali w Olsztynie. Zapamiętał zniszczenia, jakich w mieście dokonali sowieccy żołnierze.

Pan Czesław zdobył wykształcenie inżyniera-elektryka. Później przez wiele lat pracował w Olsztyńskim Zakładzie Opon Samochodowych „Stomil”, w którym pełnił funkcje kierownicze. Czesław Wojniusz przez całe życie zaangażowany był w pracę społeczną. Należał do harcerstwa i kół sportowych, organizował zawody i wyjazdy dla młodzieży. Jako prezes Akademii Trzeciego Wieku wielokrotnie organizował akcje pomocy Polakom na Kresach. Do dziś mieszka w Olsztynie.

Bohater filmu

Author

Czesław Wojniusz

Czesław Wojniusz urodził się w Wilnie, a po II Wojnie Światowej zamieszkał w Olsztynie. Przez wiele lat pracował w olsztyńskim zakładzie opon samochodowych „Stomil”.