Anna Czuryłło

Anna Czuryłło urodziła się w Ponikwie w województwie lwowskim. Przeżyła wojnę i niemiecką okupację.

Anna Czuryłło urodziła się na początku lat 20. XX wieku w Ponikwie w województwie lwowskim jako córka Jana i Anieli. Miała trzy siostry i brata. Dzieciństwo i młodość spędziła w Brodach, gdzie ojciec posiadał duże gospodarstwo. Była harcerką. Pamięta pogrzeb marszałka Piłsudskiego.

Pani Anna zapamiętała wybuch II Wojny Światowej i żegnanie wojsk, a także bomby spadające na rodzinną miejscowość. W czasie wojny Annę Czuryłło wraz z siostrą i matką Niemcy wywieźli do Urzejowic koło Przeworska, gdzie przebywała do końca wojny.

Po wojnie wraz z rodziną przeprowadziła się do Polski. W 1950 roku wyszła za mąż za olsztyniaka i zamieszkała w Olsztynie.

Bohater filmu

Author

Anna Czuryłło

Anna Czuryłło urodziła się na początku lat 20. XX wieku w Ponikwie w województwie lwowskim jako córka Jana i Anieli. Miała trzy siostry i brata. Dzieciństwo i młodość spędziła w Brodach, gdzie ojciec posiadał duże gospodarstwo.