Irena Iaz

Irena Iaz pochodzi z rodziny prawosławnej. Barwnie opisuje dawne obrządki, np. ślubu prawosławnego. Posłuchajcie jej historii.

Irena Iaz urodziła się w 1930 roku we Włodzimiercu na terenie dzisiejszej Ukrainy. Dzieciństwo spędziła na poleskiej prowincji.  Matka pochodziła z prawosławnej rodziny, ojciec był diakiem w prawosławnej cerkwi. Pani Irena dobrze pamięta dawne obrządki, np. prawosławne śluby.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich na tereny Polesia, rodzina Ireny Iaz musiała uciekać. W 1945 Pani Irena wraz z matką, siostrą i babcią wyruszyła w podróż w kierunku ziem zachodnich, na Warmię. Po przeniesieniu ojca do Bartoszyc, rodzina zdecydowała o przeprowadzce. Pani Irena wspomina początkowe trudności w porozumiewaniu się w szkole.

W Bartoszycach Irena Iaz rozpoczęła naukę w liceum i pracę w domu dziecka. Po ukończeniu nauki pracowała w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego, po czym została nauczycielką praktyk w Zespole Szkół Odzieżowych i pracowała tam do 1990 roku.

Bohater filmu

Author

Irena Iaz

Irena Iaz urodziła się w 1930 roku we Włodzimiercu na terenie dzisiejszej Ukrainy. Matka pochodziła z prawosławnej rodziny, ojciec był diakiem w prawosławnej cerkwi.