Julian Żołnierkiewicz

Julian Żołnierkiewicz swoje życie poświęcił kapłaństwu. Wcześniej przeżył wojnę i okupację. Posłuchaj jego opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Julian Żołnierkiewicz urodził się 23 maja 1931 roku w Odcedzie, w dzisiejszej Białorusi. Dzieciństwo spędził w Odcedzie, a później w pobliskich Stołpcach. Doskonale zapamiętał wybuch II Wojny Światowej i wkroczenie wojsk sowieckich do Polski.

W czasach szkolnych w Stołpcach Julian Żołnierkiewicz uczestniczył w kole ministranckim i „podziemnym harcerstwie”. Później, w latach 1943 – 1944, był współpracownikiem AK w okręgu stołpeckim, za co odznaczono go Krzyżem Armii Krajowej.

W sierpniu 1946 roku Julian Żołnierkiewicz wraz z rodziną wyjechał na Ziemie Odzyskane do Olecka. Tam zaangażował się w działalność konspiracyjną, wstępując w szeregi Komendy Hufca w Olecku. W 1951 roku zdał maturę w ramach kursu wstępnego do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. W 1956 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1978 roku ukończył doktorat.

Po święceniach pełnił posługę w Ełku, a później w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, gdzie został proboszczem. Organizował Duszpasterstwo Akademickie w Olsztynie i współpracował z Janem Pawłem II.

Julian Żołnierkiewicz wykładał w Instytucie Teologiczno-Historycznym w Olsztynie, filii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Był kapelanem Solidarności. Po katastrofie smoleńskiej odprawiał na cmentarzu wojskowym w Katyniu Mszę św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej, a także ofiar katastrofy. Był współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie.

Zmarł 25 października 2013 roku w Olsztynie. Jego własne wspomnienia zachowały się w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Bohater filmu

Author

Julian Żołnierkiewicz

Julian Żołnierkiewicz swoje życie poświęcił kapłaństwu. Wcześniej przeżył wojnę i okupację. Posłuchaj jego opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.