Eugenia Zielińska

Eugenia Zielińska urodziła się w Dniepropietrowsku. Później pracowała w Braniewie, należącym wówczas do Niemiec. W Olsztynie osiedliła się w 1950 roku.

Eugenia Zielińska urodziła się ok. 1923 roku w Dniepropietrowsku jako córka Polaka i Rosjanki. W 1941 roku Dniepropietrowsk zajęły wojska niemieckie. Była świadkiem wywózek ludności żydowskiej z miasta.

W czasie II Wojny Światowej Eugenia Zielińska wyjechała do pracy do Prus Wschodnich. Była pomocą domową u niemieckiej rodziny Boden w Braniewie. Pamięta aresztowanie za złamanie ciszy nocnej. Później Eugenia podjęła pracę u niemieckiego piekarza – Antoniego Linnera. W Braniewie poznała także swojego przyszłego męża – polskiego robotnika przymusowego z Warszawy. Za mąż wyszła w 1943 roku.

W 1950 roku przyjechała do Olsztyna, gdzie podjęła pracę jako nauczycielka języka rosyjskiego w żeńskim gimnazjum. Później pracowała jako tłumaczka języka rosyjskiego w Kortowie, a następnie w Technikum Ekonomicznym. Na emeryturę przeszła w 1978 roku. W czasie stanu wojennego podjęła pracę w Handlowej Spółdzielni Inwalidów, w której pracowała do końca lat 80.

Bohater filmu

Author

Eugenia Zielińska

Eugenia Zielińska urodziła się ok. 1923 roku w Dniepropietrowsku jako córka Polaka i Rosjanki. W 1941 roku Dniepropietrowsk zajęły wojska niemieckie. Była świadkiem wywózek ludności żydowskiej z miasta.