Ryszard Czerniawski

Ryszard Czerniawski II Wojnę Światową przeżył w rodzinnym Wilnie. Posłuchajcie jego opowieści o trudach wojennej codzienności.

Ryszard Czerniawski urodził się w Wilnie w rodzinie wojskowej. Kiedy w 1939 roku ojciec wyjechał na wojnę, matka z kilkuletnim Ryszardem musiała uciekać z mieszkania i ukrywać się w bardzo trudnych warunkach. W walce o przetrwanie w trakcie okupacji, najważniejsze było zdobycie pożywienia. Pan Ryszard przeżył bombardowanie Wilna, ukrywając się z matką w piwnicy. 

Po wojnie rodzina rozpoczęła starania o wyjazd do Polski. Ryszard Czerniawski dopiero po przyjeździe do kraju uzyskał polskie obywatelstwo. Ponieważ interesował się fotografią, dostał pracę jako laborant fotograficzny. Po niedługim czasie awansował i został fotoreporterem w „Gazecie Olsztyńskiej”.

Bohater filmu

Author

Ryszard Czerniawski

Ryszard Czerniawski II Wojnę Światową przeżył w rodzinnym Wilnie. Posłuchajcie jego opowieści o trudach wojennej codzienności.