Leonarda Filipow - Koźluk

Leonarda Filipow - Koźluk pochodzi z Białorusi. Do Olsztyna przyjechała w 1956 i pracowała jako konduktorka w olsztyńskich tramwajach. Posłuchaj opowieści jednej z bohaterek Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Leonarda Filipow - Koźluk urodziła się w 1929 roku w Łukaszewiczach na terenie Białorusi. Życie przed wojną upłynęło pod znakiem ciężkiej pracy w gospodarstwie, ale i potańcówek oraz spotkań z rówieśnikami. 

W czasie wojny rodzina utraciła część dobytku. Po wojnie Leonarda Filipow poznała swojego przyszłego męża i wzięła ślub. Do Olsztyna przybyli w 1956 roku. Pani Leonarda pracowała w olsztyńskich tramwajach, później jako dyspozytorka w Kortowie. Po śmierci męża, po raz drugi wyszła za mąż. Choć Kresy darzy sentymentem, jej dom to Warmia.

Pani Leonarda dobrze pamięta smak kresowej kuchni. Potrawy wileńskie do dziś goszczą w jej domu.

Bohater filmu

Author

Leonarda Filipow - Koźluk

Leonarda Filipow - Koźluk pochodzi z Białorusi. Do Olsztyna przyjechała w 1956 i pracowała jako konduktorka w olsztyńskich tramwajach. Posłuchajcie jej historii.