Zbigniew Mioduszewski

Zbigniew Mioduszewski przeżył II Wojnę Światową jako dziecko. Pamięta wejście Armii Czerwonej do Polski i trudne relacje pomiędzy ludnością polską a ukraińską.

Zbigniew Mioduszewski urodził się 11 listopada 1941 roku w Wyszkowie. Pamięta zajęcie miasta przez Armię Czerwoną.

Do Bartoszyc Zbigniew Mioduszewski przyjechał z rodziną we wrześniu 1945 roku, ponieważ jego ojciec, Stanisław, został skierowany przez Okręgowy Urząd Poczt i Telekomunikacji, by zorganizował tam urząd pocztowy. Zbigniew Mioduszewski był świadkiem przenoszenia ludności ukraińskiej na Ziemie Odzyskane w ramach Akcji „Wisła”.

Szkołę podstawową Zbigniew Mioduszewski ukończył w 1955 roku. Później uczył się Technikum Samochodowym w Olsztynie, po ukończeniu którego odbył staż w Iławskiej Wytwórni Części Samochodowych. W listopadzie 1960 roku powrócił do Bartoszyc, gdzie podjął pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym. Od listopada 1961 roku do października 1963 roku odbywał służbę wojskową.

Po wojsku zaczął pracę jako nauczyciel. W zawodzie przepracował 27 lat. Jako czynny podharcmistrz ZHP założył i prowadził drużynę o specjalności Młodzieżowej Służby Ruchu, współpracującej z Inspektoratem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Bartoszycach w zakresie prewencji ruchu. Na emeryturę przeszedł w 1990 roku.

Bohater filmu

Author

Zbigniew Mioduszewski

Zbigniew Mioduszewski urodził się 11 listopada 1941 roku w Wyszkowie. Pamięta zajęcie miasta przez Armię Czerwoną.