Maria Obolewicz

Maria Obolewicz przeżyła wojnę i łagry. Posłuchaj jej opowieści, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Maria Obolewicz urodziła się w niewielkiej wsi Nowa Kwasówka koło Grodna, jako córka Marii i Piotra Szot. Miała dwóch braci. Po wybuchu II Wojny Światowej pierwsze do wsi dotarły wojska sowieckie. Aresztowano stryja Marii, który był wójtem, oraz całą administrację gminy. Pani Maria zapamiętała dramatyczne sceny rozstrzelania polskich urzędników.

W 1945 roku ojca Marii aresztowano i wywieziono do łagru koło Workuty, z którego wrócił dopiero po trzech i pół roku. Jej matkę również próbowano aresztować, więc musiała się ukrywać. W 1952 roku Maria Obolewicz z bratem i babcią została wywieziona do Syr-darii. Babcia Marii zmarła w łagrze. Jej i jej bratu w 1954 roku, po miesiącach starań, udało się uzyskać zgodę na wyjazd do Polski, do ojca.

Po przyjeździe do kraju Maria Obolewicz ukończyła szkołę położnych w Gdańsku. Później pracowała jako położna w szpitalu w Morągu, a od 1982 roku w Olsztynie. Na emeryturze, po 43 latach pracy zawodowej, zajęła się działalnością społeczną w Zarządzie Związku Sybiraków, Akcji Katolickiej i radzie osiedla.

Bohater filmu

Author

Maria Obolewicz

Maria Obolewicz urodziła się w niewielkiej wsi Nowa Kwasówka koło Grodna, jako córka Marii i Piotra Szot. Miała dwóch braci.