Władysław Ogrodziński

Władysław Ogrodziński – prozaik, eseista, działacz kulturalny i społeczny. Wieloletni dyrektor i jedna z najważniejszych postaci w historii Muzeum Warmii i Mazur.

Władysław Ogrodziński urodził się 2 czerwca 1918 roku w miejscowości Dolina koło Stanisławowa, która dziś jest częścią Ukrainy. Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też na Wydziale Prawa. W latach 1940 - 1945 pracował jako robotnik w Zakładach "Solvay" w Krakowie. W 1943 był więźniem KL Auschwitz-Birkenau. W latach 1945 - 1952 był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Debiutował jako eseista i reportażysta w 1946 roku na łamach tygodnika "Odra" pod pseudonimem Stefan Sulima.

Do Olsztyna Ogrodziński trafił w 1956 roku. Był kierownikiem Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej, dyrektorem programowym SSK "Pojezierze", dyrektorem Biura Stowarzyszenia "Pojezierze". W latach 1970 - 1983 był dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur. Współtworzył wystawę kopernikowską w Zamku Olsztyńskim w 1973 roku.

W latach 1970 - 1983 Władysław Ogrodziński pełnił także funkcję sekretarza generalnego Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz pierwszego redaktora naczelnego "Rocznika Olsztyńskiego". W latach 80. Władysław Ogrodziński był przewodniczącym Rady Wojewódzkiej PRON w Olsztynie. W roku 1982 członkiem Prezydium Tymczasowej Rady Krajowej PRON. Rok później członkiem Rady Krajowej PRON.

Władysław Ogrodziński zmarł 6 lutego 2012 roku w Olsztynie. Posłuchaj jego własnej opowieści o swoim życiu, zachowanej w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Bohater filmu

Author

Władysław Ogrodziński

Władysław Ogrodziński – prozaik, eseista, działacz kulturalny i społeczny. Wieloletni dyrektor i jedna z najważniejszych postaci w historii Muzeum Warmii i Mazur. Posłuchaj, jak opowiada o swoim życiu.