Tadeusz Kowalski

Tadeusz Kowalski przeżył II Wojnę Światową i atak ukraińskich nacjonalistów. Po repatriacji osiadł w Ostródzie.

Tadeusz Józef Ignacy Kowalski urodził się 10 lipca 1932 r. w Rudnikach w dawnym województwie stanisławowskim. Obecnie to wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim. Jego ojciec był urzędnikiem, matka zajmowała się domem. Jako dziecko ciężko chorował i często odwiedzał uzdrowiska. Początek jego nauki w szkole podstawowej zbiegł się z wybuchem II Wojny Światowej.

Wojna przerwała naukę Tadeusza Kowalskiego w polskiej szkole. Nauczanie kontynuował już podczas okupacji wojsk radzieckich w ukraińskiej szkole podstawowej w Rudnikach. Jego rodzina cudem uniknęła śmierci podczas ataku nacjonalistycznych Ukraińców na Polaków chroniąc się na plebanii w Zabłotowie.

Edukację Tadeusz Kowalki kontynuował w Zabłotowie, w nowo powołanej szkole rosyjskiej z nauczaniem języka polskiego. Niestety znów musiał przerwać naukę z powodu przymusowej wywózki do Polski. W wyniku repatriacji w 1945 roku rodzina Kowalskich osiedliła się w Ostródzie. Tam Tadeusz Kowalski skończył szkołę i zdał maturę. Chciał studiować polonistykę w Toruniu, jednak nie przyjęto go ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Tadeusz Kowalski należał do Stronnictwa Demokratycznego. Był radnym w Powiatowej Radzie Narodowej i Miejskiej Radzie Narodowej w Ostródzie. Za wieloletnią działalność polityczną na rzecz Warmii i Mazur został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Karierę zawodową związał z turystyką. Pracował w w Przedsiębiorstwie Turystycznym Warszawa-Olsztyn w Olsztynie, później w oddziale przedsiębiorstwa w Ostródzie, gdzie zajmował stanowisko dyrektora. Następnie przeszedł do Agencji Robinson w Ostródzie, którą kierował aż do emerytury. 7 sierpnia 2008 r. z okazji 50. rocznicy ślubu, wraz ze swoją małżonką Melanią Kowalską został przez prezydenta odznaczony Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.


Bohater filmu

Author

Tadeusz Kowalski

Tadeusz Kowalski przeżył II Wojnę Światową i atak ukraińskich nacjonalistów. Po repatriacji osiadł w Ostródzie. Posłuchajcie jego historii.