Alina Popielawska

Alina Popielawska po wybuchu II Wojny Światowej podjęła działalność konspiracyjną. Gdy aresztowano jej męża, próbowała go uwolnić. Posłuchajcie opowieści jednej z bohaterek Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Alina Popielawska urodziła się w 1922 roku w Wilnie. Ojciec  pracował na kolei, matka zajmowała się domem. Pani Alina w rodzinnym Wilnie skończyła szkołę. Po wkroczeniu Rosjan wyjechała do Kolonii Wileńskiej, gdzie podjęła działalność konspiracyjną – była łączniczką.

W Kolonii Wileńskiej poznała też swojego przyszłego męża – Jana Popielawskiego. Gdy go aresztowano, podjęła próbę jego uwolnienia. Próba okazała się udana.

W 1945 r. pani Alina wraz z rodziną wyjechała na Ziemie Odzyskane i osiedliła się w Olsztynie. Zmarła w 2012 roku. Jej opowieść o czasach przedwojennych zachowała się w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur. Posłuchaj, jak sama opowiada o swoim życiu.

Bohater filmu

Author

Alina Popielawska

Alina Popielawska po wybuchu II Wojny Światowej podjęła działalność konspiracyjną. Gdy aresztowano jej męża, próbowała go uwolnić. Posłuchajcie opowieści jednej z bohaterek Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.