Henryka Sztuba

Henryka Sztuba od najmłodszych lat pomagała w gospodarstwie rodziców. Podczas II Wojny Światowej pracowała u Niemców. Po 1945 roku osiadła na Ziemiach Odzyskanych w Brzeźnie Mazurskim.

Henryka Sztuba urodziła się 10 września 1930 roku we wsi Petrykozy w powiecie działdowskim. Rodzina przeniosła się do Kramarzewa w powiecie olsztyńskim i tam Henryka spędziła dzieciństwo. Miała sześcioro rodzeństwa.

Po wybuchu wojny rodzina musiała uciekać przed Niemcami. W wieku 13 lat Henryka rozpoczęła pracę w majątku niemieckim. Pamięta też najazd wojsk rosyjskich i ucieczkę Niemców.

Po wejściu Rosjan w 1945 roku, rodzina Henryki Sztuby osiedliła się w Brzeźnie Mazurskim. Pani Henryka wyszła za mąż, urodziła dzieci i prowadziła z mężem gospodarstwo.

Bohater filmu

Author

Henryka Sztuba

Henryka Sztuba urodziła się 10 września 1930 roku we wsi Petrykozy w powiecie działdowskim. Po wybuchu wojny rodzina musiała uciekać przed Niemcami.