Zygmunt Jabłoński

Zygmunt Jabłoński przeżył II Wojnę Światową, a potem doświadczył ciężkiej pracy w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Posłuchaj jego wspomnień, zachowanych w Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Zygmunt Jabłoński urodził się 27 lipca 1934 roku w Trzaskach w powiecie Żuromińskim. Wychowywał się w rolniczej, ośmioosobowej rodzinie. Oprócz pomocy na roli, wydobywał turf na opał.

II Wojna Światowa opóźniła rozpoczęcie przez Zygmunta Jabłońskiego nauki w szkole podstawowej. Wojsko niemieckie stacjonowało w jego rodzinnej wsi.

W 1951 roku Zygmunt Jabłoński ukończył siedem klas szkoły podstawowej. Przysposobienie w Służbie Polsce odbył w budującym się Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Markinach na Warmii, gdzie przyjechał w lutym 1952 roku. Pracował między innymi przy wyrębie lasu. Pracował między innymi przy wyrębie lasu.

Po przybyciu do Markin poznał swoją przyszłą żonę Bronisławę, którą poślubił w lutym 1953 roku. Ostatecznie pozostał wraz z żoną w Markinach na stałe.

Bohater filmu

Author

Zygmunt Jabłoński

Zygmunt Jabłoński urodził się 27 lipca 1934 roku w Trzaskach w powiecie Żuromińskim. Wychowywał się w rolniczej, ośmioosobowej rodzinie.