Ryszard Fuks

Ryszard Fuks był znanym olsztyńskim chirurgiem. Posłuchajcie, jak wspomina pracę w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Ryszard Wiktor Fuks. Urodził się w 1932 roku w Nowogródku. 14 lat później – w 1946 roku – przyjechał z rodziną do Polski, by tu zacząć nowe życie.

W 1955 roku Ryszard Fuks ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Pracę zawodową rozpoczął w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Wspinając się na kolejne szczeble kariery zawodowej, objął stanowisko ordynatora oddziału chirurgii dziecięcej.

Ryszard Fuks zmarł 4 sierpnia 2020 roku w Olsztynie. Jego opowieść przetrwała.

Bohater filmu

Author

Ryszard Fuks

Ryszard Wiktor Fuks. Urodził się w 1932 roku w Nowogródku. 14 lat później – w 1946 roku – przyjechał z rodziną do Polski, by tu zacząć nowe życie.