Kroniki z Warmii i Mazur. Wydarzenia w Biskupcu w 1920 roku

Mija 100 lat od przeprowadzenia plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Sensacyjne wydarzenia sprzed wieku, jakie miały miejsce w dzisiejszym Biskupcu, opisują dokumenty zgromadzone w Archiwum Państwowym w Olsztynie.

Sprawę przeprowadzenia plebiscytu na obszarze okręgu olsztyńskiego regulowały artykuły 94 i 95 działu IX Prusy Wschodnie Traktatu Wersalskiego. Na okręg olszyński składały się tereny rejencji olsztyńskiej wraz z przyłączonym do niej powiatem oleckim z rejencji gąbińskiej. Na mocy Traktatu władzę na obszarze plebiscytu miała objąć Międzynarodowa Komisja Sojusznicza złożona z 5 członków, wyznaczonych przez państwa sprzymierzone i stowarzyszone.

W połowie stycznia 1920 roku do Olsztyna przyjechali pierwsi oficerowie alianccy, aby zaznajomić się z możliwością zakwaterowania członków Komisji i oddziałów wojskowych. Komisja w odezwie z 14 lutego 1920 roku poinformowała o objęciu władzy na terenie plebiscytowym, a 18 lutego na mocy Rozporządzenia nr 1 przyłączyła do rejencji olsztyńskiej powiat olecki.

Wraz z przybyciem Komisji Międzysojuszniczej na tereny plebiscytowe przeniosły swoją działalność Mazurski Komitet Ludowy oraz Warmiński Komitet Plebiscytowy. 13 kwietnia 1920 roku doszło do zjednoczenia obu organizacji pod szyldem Mazurskiego Związku Ludowego.

O tym, jak bardzo napięta była sytuacja na Warmii i Mazurach niech świadczy wydarzenie, które miało miejsce w kwietniu 1920 roku w Bischofsburgu, dzisiejszym Biskupcu.

Bohater filmu

Author

Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur

100 lat od plebiscytu, dokumenty dotyczące zajść w Biskupcu.