Helena Cynalewska

Po wybuchu wojny musiała uciekać z rodzinnego domu. Przeżyła m. in. ciężkie bombardowanie Wilna. Posłuchajcie opowieści Heleny Cynalewskiej – jednej z bohaterek Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Helena Cynalewska urodziła się w 1929 roku we Lwowie. Ojciec był oficerem i mieszkającej w koszarach rodzinie niczego nie brakowało. Wiadomość o wybuchu wojny nadeszła nagle, podczas wypoczynku rodziny nad morzem. Po wybuchu wojny, ojciec został powołany do wojska, a matkę aresztowano. Helena Cynalewska była zmuszona uciekać wraz z siostrą do ciotki, do Wilna.

 

Krótko po ich przyjeździe, zaczęły się ciężkie bombardowania obecnej stolicy Litwy. Po pierwszym nalocie siostry uciekły do letniego domu ciotki w Czarnym Borze. By przeżyć, ciężko pracowały w gospodarstwie rolnym. Siostra szybko wróciła do Wilna, zaś pani Helena wyjechała do Polski, do Olsztyna.

 

W Olsztynie Helena Cynalewska skończyła studia, poznała męża i urodziła dwójkę dzieci. Pracowała w szkolnictwie i w laboratorium mleczarskim. Po śmierci męża i syna zamieszkała sama i przeszła na wcześniejszą emeryturę.

Bohater filmu

Author

Helena Cynalewska,

Helena Cynalewska urodziła się w 1929 roku we Lwowie. Po wybuchu wojny musiała uciekać z rodzinnego domu. Przeżyła m. in. ciężkie bombardowanie Wilna.