Maria Kozłowska

Maria Kozłowska do 12. roku życia mieszkała z rodziną w kołchozie obejmującym rodzinne Borcie na Białorusi. Posłuchajcie opowieśc bohaterki Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur.

Historia Marii Kozłowskiej rozpoczyna się w 1945 roku. Przyszła na świat w rodzinie państwa Cudzanowskich. Miała pięcioro rodzeństwa. W rodzinnym domu w Borciach na Białorusi spędziła pierwsze 12 lat życia.

Pod koniec lat 50. pani Maria z rodziną wyjechała do Polski i zamieszkała w Galinach w gminie Bartoszyce. Pracowała m.in. jako opiekunka w żłobku i na oddziale dziecięcym miejscowego szpitala.

Bohater filmu

Author

Maria Kozłowska

Historia Marii Kozłowskiej rozpoczyna się w 1945 roku. Przyszła na świat w rodzinie państwa Cudzanowskich. Miała pięcioro rodzeństwa.