Józef Bitowt

Józef Bitowt urodził się w podwileńskiej wsi. Po wojnie trafił na Warmię – do Kwiecewa w gminie Świątki, gdzie tworzył struktury Solidarności.

Józef Bitowt urodził się 13 listopada 1935 roku w Poddębiu w gminie Podbrzezie w rejonie wileńskim. Jego ojciec był ułanem, zginął w 1939 roku. W wieku 7 lat Józef zaczął naukę w szkole podstawowej na Litwie, w której ukończył cztery klasy. W wyniku repatriacji trafił z rodziną do Polski – do Dobrego Miasta, a później do Kwiecewa w gminie Świątki.

Z gminą Świątki Józef Bitowt jest związany od 1946 roku. Z powodu choroby dziadka, już po zakończeniu edukacji, musiał przejąć obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa. Pracę na roli łączył z działalnością polityczną – zakładał struktury Solidarności w samym Kwiecewie, ale też w innych wsiach na terenie gminy Świątki. Józef Bitowt na zjeździe Solidarności w Olsztynie został wybrany na wiceprzewodniczącego zarządu wojewódzkiego. Przynależność do Solidarności wiązała się z represjami ze strony Urzędu Bezpieczeństwa.

Oprócz polityki Józef Bitowt działał w Ochotniczej Straży Pożarnej, do której wstąpił w 1950 roku. Obecnie pełni funkcję honorowego prezesa OSP w Kwiecewie. Był dwukrotnie żonaty. Ma 2 dzieci z pierwszego małżeństwa. Z obecną żoną – Krystyną Bitowt pobrał się w 1991 roku. Do dziś mieszkają w Kwiecewie, gdzie pomimo wieku, dalej angażuje się w życie wsi.

Bohater filmu

Author

Józef Bitowt

Józef Bitowt urodził się 13 listopada 1935 roku w Poddębiu w gminie Podbrzezie w rejonie wileńskim. Jego ojciec był ułanem, zginął w 1939 roku. W wieku 7 lat Józef zaczął naukę w szkole podstawowej na Litwie, w której ukończył cztery klasy.